معرفی صنایع

صنایع دستی استان بوشهر
صنایع دستی استان بوشهر صدفسازي و تاكسي درمی: اگرچه ساخت كالاهاي زيباي صدفي و خشك كردن موجودات دريائي در استان بوشهر هم به چشم مي خورد ولي به نسبت سواحل طولاني استان و وفو
بیشتر بدانید

صنایع دستی استان ایلام
گليم بافی: گليم بافی يکی از اصيل ترين صنايع دستی ايران است که به مراتب بيش از قالی بافی قدمت دارد. از خصوصيات گليم آن است که از حيث وزن بسيار سبکتر از قالی بوده و به آسان
بیشتر بدانید

صنایع دستی استان اصفهان بخش سوم
صنایع دستی استان اصفهان مليله سازی: يکی از رشته های صنايع دستی اصفهان که از ارزش هنری زيادی برخوردار است و توليد محصولات آن نياز به ظرافت و دقت فوق العاده دارد مليله سازی
بیشتر بدانید

صنایع دستی استان اصفهان بخش دوم
صنایع دستی استان اصفهان قالی بافی: اصفهان در زمان صفويه يکی از مراکز عمده قاليبافی بود. در اين شهر تعداد زيادی کارگاه وجود داشت که در آن قاليهای زر بفت بافته می شد. اصفها
بیشتر بدانید

صنایع دستی استان اصفهان بخش اول
صنایع دستی استان اصفهان فيروزه کوبی: فيروز کوبی يکی از معدود رشته های صنايع دستی است که سابقه تاريخی چندانی نداشته و در حال حاضر هم توليد محدودی دارد و همين امر باعث آن گ
بیشتر بدانید

صنایع دستی اردبیل بخش پنجم
صنایع دستی اردبیل سازهای سنتی یکی از رشته های رایج صنایع دستی استان اردبیل ساخت سازهای سنتی است. از آنجا که نواختن موسیقی سنتی صرفا با سازهای مخصوص خود میسر می باشد، این
بیشتر بدانید

صنایع دستی اردبیل بخش چهارم
صنایع دستی اردبیل چلنگری (آهنگری سنتی) یکی از صنایع دستی استان چلنگری نام دارد. در قدیم هنرمندان این رشته در شهرها و روستاها به ساخت محصولاتی نظیر داس، چکش، میخ طویله، ده
بیشتر بدانید

صنایع دستی اردبیل بخش سوم
صنایع دستی اردبیل نمکدان بافی یکی از صنایع دستی استان اردبیل نمکدان بافی نام دارد. نمکدان بافته ای است داری که ایلات و عشایر برای نگهداری و حمل و نقل نمک درشت یا سائیده ا
بیشتر بدانید

صنایع دستی اردبیل بخش دوم
صنایع دستی اردبیل اجاق قراقی در استان اردبیل، عشایر دشت مغان نوعی پارچه دستبافت تمام پشمی می بافند که به لهجه محلی اجاق قراقی نامیده می شود. وجه تسمیه نامگذاری بدین علت ب
بیشتر بدانید

صنایع دستی اردبیل بخش اول
صنایع دستی اردبیل گلیم بافی دورو (گلیم بافی) یکی از صنایع دستی سنتی و زیبای استان اردبیل گلیم بافی نام دارد. گلیم بافی یکی از دستبافته های سنتی استان است که به علت ارزانی
بیشتر بدانید