آموزش بافت کیف با دو میل

جلوی کیف :

به اندازه ۳۵ سانت دانه سر بیندازید . یک رج زیر یک رج رو ببافید تا ۳۵ سانت بشود .
در این رج تعداد دانه ها را تقسیم بر سه بکنید . بخش اول را ببافید . بخش دوم را کور کنید . بخش سوم را ببافید .
۵ رج به همین صورت ببافید .
بخش اول و دوم بندهای کیف هستند و بخش کور شده در کیف .
در رج ششم دو دانه اول و دو دانه آخر بخش اول و سوم را کور کنید . یعنی از هر طرف بند کیف یک دانه کم می شود .
بندها را می توانید همزمان باهم ببافید . یا اینکه یک قسمت را ببافید تا انتها کور کنید سپس قسمت بعد را ببافید .
رج هفت نیازی به کور کردن نیست و مانند رج های قبل بافته میشود .
این کار را تا جایی ادامه بدهید که سایز بندهای کیف به ۵۰ سانت برسد . کور کنید .

بافت کیف با دو میل

پشت کیف :

پشت کیف مانند جلو بافته میشود اما با یک تفاوت .
۳۵ سانت که بافتید کیف را به سه بخش تقسیم کنید .
بخش اول را ببافید . اما بخش های بعد را نبافید . بلکه همین بخش اول را به همان روش بالا که ۵ سانت می بافید اول و آخر دو دانه باهم می بافید . مجددا ساده می بافید تا انتها و کور می کنید . قسمت وسط را هم ساده ببافید . ۲۰ سانت و کور کنید . نیازی به کم کردن دانه بعد از ۵ سانت اول ندارید . قسمت آخر را مانند قسمت اول ببافید .
دور تا دور کیف را همینطور دسته ها را به هم بدوزید . قسمت کیف تا ۵ سانتی که از بند دانه کم کردید را ندوزید .
اما از ۵ سانت تا بالای دسته را بدوزید .
قسمت وسط کیف را که ۲۰ سانت بود از پشت کیف . یک حلقه داخل این ۲۰ سانت بکنید و سر ۲۰ سانت را به ابتدای شروع این قسمت بدوزید .
کیف زیبای بافتنی شما آماده ست .

بافت کیف با دو میل

درباره نویسنده

پست های مرتبط

ترک یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *